Tarieven 2023-2024

Soort cursus muziek Leeftijd:

6 t/m 17 jr.

Leeftijd:

t/m 20 jr.

Leeftijd:

21 jr. e.o.

Jaarcursus (36 groepslessen)
2 leerlingen 30 min. € 495
3 leerlingen 45 min. € 495
4 of meer leerlingen 60 min. € 495
Jaarcursus (38 groepslessen)
2 leerlingen 30 min. €522,50
3 leerlingen 45 min. €522,50
4 of meer leerlingen 60 min. €522,50
 Jaarcursus individueel instrumentaal/vocaal
(36 lessen)
20 min. individueel € 660
30 min. individueel € 990
20 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 21 jaar € 599
30 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar € 495 € 599
40 min. per 14 dagen (18 lessen), vanaf 14 jaar € 504 € 799
Jaarcursus individueel instrumentaal/vocaal
(38 lessen)
20 min. individueel € 903
30 min. individueel € 1.045
Opleiding leden HaFaBra
(36 lessen)
20 min. individueel € 660 € 799
30 min. individueel (C+D fase) € 990 € 1.198

Attentie: De Tarieven zijn richtlijnen. Docenten van Eut de Kunst Urk zijn ZZP-er en bepalen zelf het aantal lessen per jaar. Met meer of minder lessen zal het tarief wijzigen. Dat kan variëren van 25- 38 lessen per jaar.  Dit overlegt u met de docent.

Eut de Kunst Urk houdt zich het recht voor om bij (te) weinig deelname aan korte cursussen of ensembles het tarief of de lestijd daarop aan te passen. De lessen starten in week 37 – 2023; bij later instromen wordt het lesgeld naar rato aangepast. De inschrijving van bovengenoemde cursussen (jaarcursussen) en enkele orkesten en ensembles (accordeonorkest, gitaarensemble en popband) wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.

Betalingsmogelijkheden:

  • binnen 14 dagen na ontvangst factuur:
  • het volledige bedrag in 1 keer
  • het verschuldigde bedrag in 10 termijnen via automatische overschrijving: september t/m juni. Afschrijving instellen rond de 25e van de maand.

BTW
Alle tarieven zijn inclusief BTW. Lessen voor leerlingen onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Dit is in de genoemde tarieven verwerkt.