Tarieven 2024-2025

Tijdens een gratis proefles krijg je meer informatie over de tarieven van de docent.

De Tarieven zijn richtlijnen. Docenten van Eut de Kunst Urk zijn ZZP-er en bepalen zelf het aantal lessen per jaar. Met meer of minder lessen zal het tarief wijzigen. Dat kan variëren van 25- 36 lessen per jaar.  Dit overlegt u met de docent.

Eut de Kunst Urk houdt zich het recht voor om bij (te) weinig deelname aan korte cursussen of ensembles het tarief of de lestijd daarop aan te passen. De lessen starten in week 37 – 2025; bij later instromen wordt het lesgeld naar rato aangepast. De inschrijving van  jaarcursussen en enkele orkesten en ensembles (accordeonorkest, gitaarensemble en popband) wordt per 1 augustus van het betreffende cursusjaar stilzwijgend verlengd.

Betalingsmogelijkheden:

  • binnen 14 dagen na ontvangst factuur:
  • het volledige bedrag in 1 keer
  • het verschuldigde bedrag in 8 termijnen via automatische overschrijving: oktober t/m mei. Afschrijving instellen rond de 25e van de maand.

BTW
Alle tarieven zijn inclusief BTW. Lessen voor leerlingen onder 21 jaar zijn vrijgesteld van BTW. Dit is in de genoemde tarieven verwerkt.